Ambulancezorg regio Kennemerland-Haarlemmermeer snelste van Nederland

Uit de cijfers van het ‘Sectorkompas Ambulancezorg 2017’ van Ambulancezorg Nederland blijkt dat de Ambulancezorg in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer de snelste van Nederland is. Het rapport toont dat de Regionale Ambulance Voorziening  Kennemerland (RAV)  goed scoort op de responstijd. De responstijd is de tijd vanaf het moment dat de centralist bij de meldkamer Ambulancezorg de telefoon opneemt totdat de ambulance bij de patiënt arriveert.

In spoedgevallen zijn de ambulances van RAV Kennemerland gemiddeld binnen 8:43 minuten bij de patiënt. Landelijk ligt dit gemiddelde op 9:41 minuten. In Kennemerland is de ambulance in 95,7% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt.  Dit is 0,7% gunstiger ten opzichte van de landelijke norm. Landelijk is voor het eerst een trend te zien dat ambulances minder vaak op tijd zijn (daling 1%).

Samenwerking Meldkamer en ambulanceteams
Ook de meldkamer van Kennemerland is de snelste van Nederland.  Tussen het moment dat er voor een ambulance gebeld wordt en het moment dat de ambulance vertrekt, zit slechts 1:12 minuut. De landelijk gemiddelde aanname- en uitgiftetijd ligt op 1:40 minuten.  Het is juist de samenwerking tussen de meldkamer Ambulancezorg én de ambulanceteams die cruciaal is voor de goede prestaties in Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Trends
De RAV Kennemerland ziet dat de responstijden steeds meer onder druk komen te staan. Dat komt door een aantal factoren:

  • Personeelstekorten in de zorg raken ook de ambulancevoorziening.
  • Bron NH Nieuws:Het wordt steeds moeilijker om vacatures van ambulanceverpleegkundigen en meldkamercentralisten in te vullen.
  • De langdurige griepgolf eind 2017. Door uitval van behandelend personeel moesten Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen  tijdelijk gesloten worden. Dit leidde tot verstoringen in de zorgketen.
  • Het aantal ouderen dat gebruik maakt van de spoedzorg lijkt toe te nemen.
  • Het de ervaring dat in toenemende mate onnodig gebruik wordt gemaakt van ambulancezorg. In bepaalde gevallen kan de zorgvraag ook  beantwoord worden door de huisarts.

Betekenis 15 minutennorm
De 15 minutennorm is een prestatienorm en geen gezondheidsnorm.  Het is niet altijd het beste criterium om te beoordelen of er goede zorg is geleverd. De kwaliteit van acute zorg is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de beschikbaarheid van een externe automatische defibrillator (AED). Wanneer bij een hartstilstand een AED wordt aangesloten vóór aankomst van de ambulance, zal de overlevingskans significant toenemen.  Het ligt in de bedoeling om andere kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen waarmee de zorginhoudelijke kwaliteit van de ambulancezorg kan worden bepaald. Hiermee kan goede zorg beter worden verantwoord.

Reacties

article
14512
Ambulancezorg regio Kennemerland-Haarlemmermeer snelste van Nederland
Uit de cijfers van het ‘Sectorkompas Ambulancezorg 2017’ van Ambulancezorg Nederland blijkt dat de Ambulancezorg
https://bloemendaal.nieuws.nl/algemeen/14512/ambulancezorg-regio-kennemerland-haarlemmermeer-snelste-nederland/
2018-07-07T13:33:44+00:00
Algemeen, Politie 112, Regionaal nieuws