Vogelenzang: Bloemendaalse raad volgt vitaliseringsplan inwoners

Foto:

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ingestemd met de herinrichting en het woningbouwprogramma voor de versterking van de vitaliteit van het dorp Vogelenzang. Daarvoor worden functies voor sport, onderwijs, bibliotheek en kinderopvang heringericht waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw. In het woningbouwprogramma is nu geen sociale woningbouw opgenomen, op expliciete wens van de denktank.

Het woningbouwprogramma bestaat uit 72 (betaalbare) woningen

Het gaat om geziswoningen, maar ook starters- en seniorenappartementen. De laatste moeten zorgen dat er gezinswoningen vrijkomen. Ook is er een aantal twee-onder-een-kap woningen gepland.

Het raadsvoorstel was het resultaat van een bijzonder participatieproces

Daarbij hebben meer dan 20 betrokken bewoners en ondernemers uit het dorp 2 jaar lang meegedacht over hoe het dorp vitaler kan worden. Het proces is in 2016 ingezet na een motie in de gemeenteraad. Tijdens het hele proces is intensief overleg geweest met deze Denktank.

Een bus vol Vogelenzangers was naar de raadszaal afgereisd
Han Dekker, lid van de Denktank: ”Het was tot het laatst spannend of de raad ons advies zou overnemen, maar het is allemaal goed afgelopen. Nu gaat het spel pas echt op de wagen! We hebben met elkaar afgesproken dat we als Denktank doorgaan. Dit besluit geeft ons enorm veel energie.”

Nestor van de raad André Burger had goede redenen om uiteindelijk voor te stemmen
“De denktank was echt een afspiegeling van de bevolking. En een enquête onder de bevolking bevestigde het advies van de Denktank alleen maar. In Bloemendaal is het nog niet eerder vertoond dat een advies zo breed gedragen is binnen de gemeenschap. Dan moet je wel van goeden huize komen om er vanaf te wijken.”

In het raadsvoorstel zijn drie varianten gepresenteerd voor het woningbouwprogramma

De raad stelde het woningprogramma vast dat door de Denktank als voorkeur naar voren was gebracht en waarin vooral ruimte wordt geboden voor die woningtypes die een doorstroming in het dorp op gang gaan brengen. In een online-peiling dit voorjaar gehouden onder de inwoners van Vogelenzang, kwam naar voren dat 86% van de respondenten achter het plan voor herinrichting staat. Een flink aantal mensen heeft ook aangegeven interesse te hebben in de nieuwe woningen, om zo binnen het dorp de doorstroming op gang te krijgen.

De sterke wens van de Denktank voor geen sociale woningbouw in dit plan, hebben we gevolgd aldus wethouder Heijink

“In Vogelenzang is in het recente verleden een flink aantal woningen in het sociale segment toegevoegd vlakbij de school en er zijn plannen van corporatie Brederode om de woningen aan de Leidsevaart te vervangen door nieuwbouw en dan meer woningen te realiseren. Het was de opdracht van de raad om samen met de belanghebbenden in participatie te onderzoeken welke variant op draagvlak kon rekenen, dat was deze” aldus wethouder Heijink.

Het vervolg van het project bestaat uit de voorbereiding van de herinrichting

Denk aan het verplaatsen van de tennisbanen en voetbalvelden en concrete randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de woningen.
Daarnaast werken school, bibliotheek, het kinderdagverblijf en de speeltuin straks samen uit hoe ze in één gebouw de ruimte verdelen, zodat de grond vrij komt voor nieuwbouw. Tijdens het vervolgproces neemt de Denktank opnieuw deel aan het proces; omdat de kaders nu stevig vaststaan, verandert de rol van de denktank in meedenken en adviseren.

 

Reacties

article
16058
Vogelenzang: Bloemendaalse raad volgt vitaliseringsplan inwoners
Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ingestemd met de herinrichting en het woningbouwprogramma voor
https://bloemendaal.nieuws.nl/algemeen/16058/vogelenzang-bloemendaalse-raad-volgt-vitaliseringsplan-inwoners/
2018-10-04T10:18:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/47/2018/10/04135012/kern-vogelenzang.jpg
Algemeen, Gemeente, Nieuws