Welzijn Bloemendaal betekent natuurlijk zeker ook ‘welzijn jongeren’

Foto: Charles Duijff

Op een zonnige middag in september ontmoette ik drie enthousiaste jongerenwerkers (op de foto v.l.n.r) Nicole Honingh, Natascha Essing en Lars Steeneken in het gebouw van Stichting Welzijn Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 125

Ik maakte al eerder kennis met hun inzet voor de Bloemendaalse jeugd. Dat was tijdens de zomervakanties 2017 en 2018, toen op het terrein nabij de Zomerzorglaan gedurende een aantal dagen een kindertimmerdorp mogelijk werd gemaakt onder hun begeleiding.Dit is slechts een voorbeeld van de vele activiteiten waarvoor het drietal zich inzet. De afstand van Bloemendaal naar Vogelenzang en Bennebroek vraagt om goede (onderlinge) coördinatie. Als jongerenwerker wil je zoveel mogelijk jongeren persoonlijk bereiken. Natascha werkt veelal in Vogelenzang en Nicole in Bennebroek. Ook in Bloemendaal en Overveen zijn ze actief. Door veel in een specifieke dorpskern aanwezig te zijn leer je de plaatselijke jongeren beter kennen en dat is belangrijk om dit werk goed te kunnen doen. Lars geeft ondermeer sport en spel op de Vondelschool in Aerdenhout. Door middel van sport en spel te geven bereikt hij ook de jongeren en kan zo ook anticiperen op individuele- of groepssituaties. Lars werkt bovendien ook voor Welzijn Velsen. Dit geeft als voordeel, dat soms ook samenwerking tussen beide welzijnsorganisaties plaatsvindt. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het organiseren van het timmerdorp, een evenement dat ook in Velsen wordt georganiseerd.

Alle milieus

Wanneer een jongere opgroeit in een economisch welvarend gezin, houdt dat niet per definitie in dat hij/zij geen problemen kent tijdens het opgroeien. De jongerenwerker is er voor alle milieus. Lars: In de rijkere gebieden moet je om de jongeren te bereiken soms concurreren met pianoles e.d.. Jongeren vanuit minder economisch bevoorrechte gezinnen tref je wel meer op straat’. De jongerenwerker probeert sowieso jongeren ongeacht hun afkomst aan te spreken op straat en uit te nodigen voor een inloop om kennis te maken en informatie te geven over de vele activiteiten die bijdragen de maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen en te vergroten. Wat dat betreft is het beroep van jongerenwerker volop in beweging en ontwikkeling.Onderwijs

Een belangrijke plaats om direct met jongeren contact te onderhouden is natuurlijk de school.. Het Jongeren Informatie Punt (JIP) staat één keer per maand voor de jongere klaar in de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Bloemendaal. Ze krijgen er allerlei informatie over belangrijke onderwerpen voor iemand van hun eigen leeftijd. Allerlei maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd en geven voorlichting, zoals bijvoorbeeld de Brijderstichting, Halt of de politie. Onderwerpen die actueel zijn in de landelijke media krijgen natuurlijk ook bijzondere aandacht. Onderwerpen meer gericht op de jeugd in het basisonderwijs worden op soortgelijke wijze behandeld in het jeugdhonk waar ze komen. Voorbeeld daarvan is jongerencentrum The Spot (Akonietenplein 1, Bennebroek) en het jeugdhonk in Vogelenzang.

Bijscholing

Regelmatig worden de jongerenwerkers bijgeschoold omtrent onderwerpen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen. Een voorbeeld is huiselijk geweld en dan met name ook de herkenning daarvan. Maar ook items als ‘pesten’ of het actuele ‘sexting’. Het laatste is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of video’s van zichzelf via mobiele telefoons of andere media, verkeersveiligheid en gebruik van de mobiele telefoon tijdens verkeersdeelname, alcohol, roken e.d..

Overlast

Helaas gebeurt het ook weleens dat jongeren overlast veroorzaken. Daarbij probeert het jongerenwerk een brug te slaan tussen jongeren, en bijvoorbeeld de gemeente, politie en buurtbewoners, zodat er wederzijds begrip ontstaat en er gezocht kan worden naar een oplossing.

Informatie

Voor veel meer informatie over jongeren werk, bezoek de website

Jongeren

Reacties

article
16338
Welzijn Bloemendaal betekent natuurlijk zeker ook 'welzijn jongeren'
Op een zonnige middag in september ontmoette ik drie enthousiaste jongerenwerkers (op de foto v.l.n.r)
https://bloemendaal.nieuws.nl/algemeen/16338/welzijn-bloemendaal-betekent-natuurlijk-zeker-ook-welzijn-jongeren/
2018-10-17T06:34:56+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/47/2018/10/17062817/jongeren-medew-WOB-K1.jpg
Algemeen, Gemeente, Jeugd