Hoger rapportcijfer in doelgroepenvervoer

Foto: Jaap Koper

Regiorijder heeft in het doelgroepenvervoer een hoger rapportcijfer gekregen in onder meer de gemeenten Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal. Regiorijder verzorgt onder meer het wmo-vervoer binnen deze gemeenten en krijgt van de gebruikers een rapportcijfer 8,0. Dat is net zo hoog als in 2017 en net iets beter dan de 7,8 die de vervoerder vorig jaar nog heeft gekregen. Ook het oordeel over het leerlingenvervoer is in een jaar tijd van een 6,3 naar een 7,3 gegaan

(bron: Taxipro)

Meerdere gemeenten

Naast de gemeente Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal verzorgt Regiorijder ook het doelgroepenvervoer in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede en Velsen. Ook het leerlingenvervoer in Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk en Velsen valt binnen dit systeem. Afgelopen zomer zijn onder meer Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort bij de aanvang van het huidige schooljaar ook ingestroomd en zijn bij de onderzoeken van de klanttevredenheid onder het leerlingenvervoer om die reden buiten beschouwing gebleven.

Gevraagd

Bij het wmo-vervoer zijn mensen gevraagd naar zaken als het contact met de vervoercentrale, de ritplanning, wachttijd, chauffeurs en de voertuigen. Net als in 2017 heeft dat geleid tot een algeheel rapportcijfer van een 8,0. Vorig jaar heeft het waarderingscijfer een klein dipje gekend met een 7,8. In de gemeenten waar Regiorijder nu het leerlingenvervoer verzorgt is de waardering fors verbeterd. Het cijfer is van een 6,3 van het schooljaar 2017-2018 omhoog gegaan naar een 7,3.

Kritische kanttekeningen

Toch zijn er wel wat kritische kanttekeningen als het gaat om de klachtenafhandeling die volgens veel respondenten wel beter mag. Het algehele oordeel over dit aspect is niet verbeterd. Diverse respondenten geven aan dat ze niet altijd een terugkoppeling krijgen op ingediende klachten. Daar moet het Regionaal Contractmanagement Team samen met de vervoercentrale iets aan gaan doen.

Verbeterpunt

Een ander verbeterpunt is de digitale dienstverlening, evenals de lange wachttijden die sommige respondenten ervaren bij het gebruik van de vervoersdienst bij het wmo-vervoer. Om dit te verbeteren zijn er op een aantal mobiliteitspunten op drie locaties van het Spaarne Gasthuis gekomen. Dit moet een verbetering opleveren bij het boeken voor een en de wachttijd verkorten. Sommige mensen vinden de instap van de busjes hoog, maar deze zijn specifiek voor wmo-vervoer ontworpen en daar zal dus niets aan veranderen. Wel kan mogelijk winst worden behaald in de communicatie over dit aspect van het vervoer.