55+

Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda

Foto: Sam's kledingactie

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedag in Bloemendaal

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.

Op 6 november a.s. kunt u in Bloemendaal kleding en schoenen -die u niet meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordt-  inleveren bij de diaconie van de Protestantse Gem. te Bloemendaal en Overveen aan het Kerkplein 20. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-13.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof-  in ontvangst te nemen.

Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Landelijk duurt de actieperiode van 13 september t/m 11 november. Dan wordt er op diverse locaties in heel Nederland (voor langere tijd) kleding ingezameld. Deze data en adressen vindt u op de website www.samskledingactie.nl.

Uw steun is onbetaalbaar

Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer door aan hun kinderen.

We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

Projecten

Wilt u meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl.

–  AANVULLENDE INFORMATIE –

Corona-maatregelen in Oeganda helpen kinderen weer naar school

De basisschool is de basis voor de toekomst, dat geldt voor elk kind, jongens én meisjes. Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder andere in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan beter onderwijs.

In het Oegandese onderwijssysteem loopt het schooljaar van februari tot en met december. Kinderen gaan vanaf 6 jaar naar de basisschool, die 7 jaar duurt. Sinds 1997 is basisonderwijs gratis. Zo’n 94% van de kinderen gaat naar de lagere school maar 67% maakt deze ook af en slechts 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs. Uganda is een van de landen met een groot aantal niet-schoolgaande kinderen. Het voltooiingspercentage in Kamuli zal naar verwachting aanzienlijk afnemen door COVID-19, tenzij scholen en gemeenschappen stevige maatregelen nemen om leerlingen aan te moedigen weer naar school te gaan.

Hulp aan ouders voor betere toekomst kinderen

Gezien de veranderde context van de pandemie, lijkt het er op dat de scholen binnenkort allemaal zullen heropenen. Maar veel ouders zijn gewend hun kinderen in te zetten in het huishouden en op het land. Cordaid probeert deze gewoonte te doorbreken door ouders te laten zien en te overtuigen dat onderwijs noodzakelijk is voor een betere toekomst voor hun kinderen. Ze zorgen dat scholen met ouders gaan praten om ze ervan te overtuigen hoe belangrijk de basisschool is.

Soms is de armoede zo groot, vooral nu veel ouders geen werk of minder inkomsten hebben sinds COVID-19, dat ze de extra hulp van hun kind echt missen: ze missen inkomsten omdat de kinderen geen geld meer verdienen als ze naar school zouden gaan. In dat geval helpt Cordaid deze ouders extra door ze een steuntje in de rug te geven met een schoolpakket waarin o.a. een uniform zit.

Klik hier voor veel meer informatie

 

Reacties