Noord-Holland gaat voor ‘Groen’

Foto: Wikipedia

De Verkiezingen voor de Provinciale Staten van gisteren hebben ertoe geleid dat Noord-Holland de komende vier jaar een beetje groener wordt, in ieder geval qua beleid.

Met nu 95 procent van de stemmen geteld lijkt GroenLinks de grootste partij te worden in de provincie Noord-Holland. Forum voor Democratie wordt dan de tweede partij in het provinciaal bestuur, terwijl de VVD op de derde plaats lijkt te eindigen. Overigens is het verschil tussen GroenLinks en Forum voor Democratie minimaal, slechts 0,1%.

Tegenstelling
Met deze uitslag is de tegenstelling in de maatschappij wel heel duidelijk zichtbaar geworden: enerzijds de grote groep mensen die zich bewust is van het letterlijke levensbelang van de ‘groene’ onderwerpen zoals natuurbeheer, klimaat en energietransitie, en anderzijds de groep die de problematiek van de eindigheid van fossiele brandstoffen en opwarming van de aarde en de invloed die wij als Nederlanders daarop zouden hebben klein maken en het belang van de ‘economie van de dag’ laten prevaleren boven de toekomstige leefbaarheid van onze planeet.

Verenigbaar?
Je kunt je afvragen hoe deze twee uitersten straks moeten leiden tot een verantwoord bestuur van de provincies en vooral ook van de Eerste Kamer. Maar gelukkig leven we in een land waarin nooit één partij alles voor ’t zeggen heeft en bestuur bestaat bij de gratie van coalities. En dat betekent dat partijen, willen ze überhaupt iets te vertellen krijgen, concessies moeten doen aan elkaar. En met een beetje geluk verenigen ze dan het beste van elkaar in een bestuur.

In een mix van Groenlinks, Forum voor Democratie, VVD en (weliswaar gisteren geen winnaars maar wel stabiele partijen) PvdA en D66 zou dat kunnen betekenen dat deze uitslag op termijn zou kunnen leiden tot een ‘groen’ beleid, waarvan de kosten naar alle eerlijkheid en in juiste verhoudingen verdeeld zouden worden bedrijfsleven en burgers, en die laatste in juiste verhouding tot hun draagkracht. Als daarbij de vergroening en energietransitie niet meer wordt gezien als een kostenpost, maar als een nieuwe bedrijfstak met volop commerciële mogelijkheden, dan kunnen ook partijen als VVD en Forum voor Democratie daar hun voordeel mee doen.

Hieronder een overzichtje van de uitslagen van de Verkiezingen voor de Provinciale Staten in Noord-Holland en de gemeenten in de regio Kennemerland.

 • Provincie Noord-Holland: 1. GroenLinks (15,3%) – 2. Forum v Democratie (15,2%) – 3. VVD (14,5%)
 • Alkmaar: 1. GroenLinks (15,7%) – 2. Forum v Democratie (15,2%) – 3. VVD (13,1%)
 • Castricum: 1. VVD (16,3%) – 2. GroenLinks (15,7%) – 3. Forum v Democratie (14,6%)
 • Uitgeest: 1. Forum v Democratie (17,2%) – 2. VVD (15,2%) – 3. GroenLinks (12,7%)
 • Heemskerk: 1. Forum v Democratie (18,5%) – 2. GroenLinks (13,4%) – VVD (11,9%)
 • Beverwijk: 1. Forum v Democratie (20,2%) – 2. GroenLinks (12,5%) – VVD (11,5%)
 • Velsen: 1. Forum v Democratie (21,3%) – 2. VVD (13,4%) – 3. GroenLinks (10,4%)
 • Bloemendaal: 1. VVD (29,1%) – 2. D66 (14,1%) – 3. GroenLinks (12,7%)
 • Zandvoort: 1. Forum v Democratie (24%) – 2. VVD (18,9) – 3. PVV (10,2%)
 • Heemstede: 1. VVD (25,6%) – 2. D66 (14,4%) – 3. GroenLinks (13,1%)
 • Haarlem: 1. GroenLinks (19,7%) – 2. PvdA (12%) – 3. D66 (12%)