Groenendaal Heemstede: Uitslag stemming nieuwe Belvedère vastgesteld 

Foto: Gemeente Heemstede, aangeleverd

Het winnende ontwerp voor een nieuwe Belvedère in wandelbos Groenendaal is ‘De Wandeling’ geworden. Eind vorig jaar kon gestemd worden op 6 ontwerpen voor een nieuwe uitkijktoren. ‘De Wandeling’ kreeg 41% van de stemmen, tweede werd ‘Bosnest’ met 20% van de stemmen. Het college van B&W heeft de uitslag op 14 januari 2020 formeel vastgesteld.

Van 6 november tot 5 december 2019 konden inwoners van Heemstede hun stem uitbrengen op een van de zes ontwerpen voor een nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos. In totaal werden 1.198 geldige stemmen uitgebracht. ‘De Wandeling’ kreeg 497 stemmen (41%), gevolgd door ‘Bosnest’ met 234 (20%). Gedurende de stemperiode werd een tussenstand bekend. Uit de tellingen op 2 tussentijdse peildata (18 november en 29 november) blijkt dat het winnende ontwerp steeds met ruim 40% aan de leiding ging.

Vervolg

Als volgende stap gaan de gemeente, de schenker van het geld voor een nieuwe Belvedère en de architect van ‘De Wandeling’ in overleg. Doel daarbij is om het voorlopige ontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp waarin alle drie de partijen zich kunnen vinden.

Schenking

In december 2018 ontving de gemeente een schenking van € 500.000 om een nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos te bouwen. De Nieuwe Belvedère past bij de cultuurhistorische waarde van het bos, zoals beschreven in het Beheerplan Wandelbos Groenendaal. Ooit stond er een uitkijktoren op een heuvel in het noordelijke deel van het wandelbos, ontworpen door architect Hitchcock tussen 1834-1839. Het oude gebouw, dat de Belvedère heette, raakte in verval en moest in 1964 worden gesloopt.

LEES OOK

Gemeente Heemstede ontvangt schenking voor herbouw Belvedère in wandelbos Groenendaal

Reacties