Massaal protest tegen organiseren muziekfestival Elswout

Foto: Charles Duijff

De petitie tegen de voorgenomen organisatie van een groots muziekfestival op landgoed Elswout in de zomer van 2023 is inmiddels al door meer dan 5500 mensen ondertekend. Daarmee groeit het verzet tegen het voornemen van de gemeente Bloemendaal om vergunning te verlenen voor dit festival op de rustieke buitenplaats.

De organisatoren van het muziekfestival zijn ‘de Tafel van Vijf-muziektheater’ en ‘NOW-productions’. Het festival wordt georganiseerd ter ere van Johanna Borski, de schatrijke en machtige weduwe en zakenvrouw en zal naar verwachting over meerdere dagen tot wel veertigduizend bezoekers trekken. Elswout is nu een Rijksmonument en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Tot haar overlijden in 1846 was Johanna Borski eigenaresse.

De Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland, organisator van de petitie, is verheugd over de overweldigende steun. ‘Het bevestigt dat onze argumenten door een groot publiek worden onderschreven’, aldus Remko Oexeman, voorzitter SBEZK.
Daarnaast hebben wij veel te danken aan de vrijwilligers die zich met ons hard maken om dit grootschalige evenement te voorkomen.’ (alle foto’s Charles Duijff, diverse afbeeldingen op het landgoed Elswout en het gemeentehuis van Bloemendaal)SBEZK maakt zich grote zorgen over de aantasting van het erfgoed. ‘Elswout heeft niet alleen een grote cultuurhistorische waarde, het kent ook een bijzondere begroeiing met o.a. veel stinsenplanten, monumentale bomen en zeldzame mosheuvels en het maakt deel uit van het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Een festival tienduizenden bezoekers zal de vitaliteit van het landgoed zeker aantasten’.

De stichting is ook bang dat dit festival de deur openzet voor verdere commercialisering van de kwetsbare buitenplaats. Dit te meer omdat ook Staatsbosbeheer de buitenplaats een meer culturele bestemming met ruimte voor horeca toe te kennen.

De gemeenteraad zal na de zomer spreken over de vergunningsverlening. Ook de vraag of zij financieel bijdraagt ligt voor. Het evenement zal ongeveer € 1.8 miljoen kosten, waarvan € 800.000,- moet worden gedekt vanuit subsidies, inkomsten uit horeca etc. Mocht de gemeente positief blijven, dan sluit Oexeman verdere acties niet uit. ‘De ideeën hierover krijgen meer en meer vorm; we blijven strijdbaar en het zou ons niet verbazen als Johanna Borski’s geest uit de fles komt!

De petitie zal ter nagedachtenis aan mevrouw Borski en haar geliefde Elswout zal op plechtige wijze worden overhandigd aan mw. S. De Roy van Zuidewijn Rive, Wethouder. Datum: dinsdag 22 juni, 14.00 uur op het voorbordes van het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen. TEKENEN PETITIE

 

Reacties