Oproep aan inwoners van Heemstede en Bloemendaal

Foto: Charles Duijff

Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? De gemeenten Heemstede en Bloemendaal roepen hun inwoners op om het te proberen!

De gemeenten starten met de zogenoemde 100-100-100-actie die loopt van 10 april tot en met 19 juli. Inwoners kunnen zich aanmelden via https://heemstedebloemendaal.100-100-100.nl1 van de 100? De gemeente is op zoek naar huishoudens die deze uitdaging aan durven. Van jong tot oud, van alleenstaand tot samenwonend, met of zonder kinderen. Via een online platform krijgen deelnemers weekopdrachten én tips die hen helpen in de uitdaging tot een afvalvrij leven. Het beetje restafval dat zij nog overhouden vullen zij in op de afvalmeter op de website. In andere gemeenten is met dit experiment al gebleken dat het mogelijk is om veel minder afval te produceren. Dit lukt door goed afval te scheiden (afval = grondstof) en na te denken bij de aankoop van producten.Deelnemers kunnen hun ervaringen, foto’s, video en tips delen op https://heemstedebloemendaal.100-100-100.nl   Dit is openbaar en voor iedereen te volgen.

Startbijeenkomst

De deelnemers krijgen vervolgens een uitnodiging voor de startbijeenkomst op woensdag 5 april in het raadhuis (of kunnen naar de startbijeenkomst op 3 april in het dorpshuis te Vogelenzang).Minder afval, meer grondstoffen In Heemstede scheiden inwoners hun afval al best goed. Maar het kan beter. Landelijk is de doelstelling om in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te hebben, in 2025 zelfs 30 kilo. In Heemstede wordt nu onderzocht hoe de afvalinzameling gewijzigd moet worden om deze doelen te halen.

WORDT VERVOLGD !!!

Reacties