Inspraakbijeenkomst Duinpolderweg in Den Haag vrijdag 16 september 2016

Vrijdag 16 september vindt in Den Haag een inspraakbijeenkomst plaats omtrent de plannen voor een Duinpolderweg ten zuiden van Vogelenzang. Bijwonen van deze inspraakbijeenkomst moest voor 6 september j.l. worden aangekondigd. De redactie van www.bloemendaal.nieuws.nl verwacht echter dat belanghebbenden voldoende zullen worden vertegenwoordigd.

andre-1

CDA-raadslid van de gemeente Bloemendaal André Burger woonde op het Provinciehuis in Haarlem recent een presentatie bij waar de alternatieven werden getoond die in de Milieueffectrapportage Duinpolderweg meegenomen zouden moeten worden. Citaat André: Hier heeft zich een adviesgroep over gebogen en zij mochten met eigen oplossingsrichtingen komen. Uiteindelijk was het advies niet eensluidend. Het bijgevoegde kaartje geeft alle alternatieven weer. De noordelijke variant die oorspronkelijk dicht langs Vogelenzang en Bennebroek zou lopen is gelukkig geschrapt. De middenvariant zit er echter nog in en er is een nieuwe variant vanuit de gemeenteraad van Hillegom. Deze varianten zijn naar mijn mening ook een gevaar voor de leefbaarheid in Vogelenzang en Bennebroek. We moeten dus niet te vroeg juichen. Op vrijdag 16 september 2016 is er een inspraakbijeenkomst in Den Haag. Daarna volgen er nog commissievergaderingen in Noord- en Zuid-Holland.

lees eerdere publicatie ons Bloemendaal

Reacties