Heemstede ontvangt Vijfde Ster Keurmerk Veilig Ondernemen

Foto: Charles Duijff

Het Winkelcentrum Heemstede kreeg donderdag 18 april een plaquette met de vijfde ster ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uit handen van burgemeester Astrid Nienhuis.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een speciale manier om de veiligheid in en om winkelgebieden te vergroten en het voor ondernemers en bezoekers nog aantrekkelijker te maken. Binnen het KVO werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen. Voor alle inspanningen die betrokken partners hebben verricht, ontvangen zij een certificaat van de vijfde ster van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In 2010 ontving het winkelgebied de eerste ster; na de vijfde ster maakt het nog kans op de gouden ster.

De heer M Duijn van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) sprak eerst de aanwezigen toe, gevolgd door burgemeester Nienhuis Gevolgd door Arno Blokker van de Heemsteedse boekhandel Blokker

Prestatieafspraken

De betrokken partners zorgen ervoor dat de kwaliteit van de huidige vier sterren op niveau blijft en doen daar een schepje bovenop. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van het zebrapad en de aansluiting van de winkeliers bij de app ‘hogenood.nu’. Daarnaast zijn er diverse schouwen geweest en is daar snel actie op ondernomen (zoals reparatie van beschadigd straatmeubilair en verlichting).

Uitkomsten onderzoek ondernemers

De uitslag van een enquête van het CCV is de leidraad voor het CCV en de samenwerking tussen de betrokken partners. Uit de enquête blijkt dat 85% van de ondernemers zich vrijwel nooit onveilig voelt. 71% van de ondernemers is tevreden over het beheer van het gebied door de gemeente. Bij de bedrijven hebben zich het afgelopen jaar vrijwel nooit tot nooit brandgevaarlijke situaties voorgedaan (98,9%).

Een punt van aandacht blijft het parkeren en de manier waarop scooters en fietsers door de winkelstraat rijden. Onderstaand bord komt te hangen in de winkelstraat op een nog te bepalen locatie.

 

Reacties