Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB): ‘Gezond in balans’

Foto:

Op donderdag 6 juni hield de historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (hierna HVHB) haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in het raadhuis van Heemstede.

Deze bijeenkomst was tevens de algemene ledenvergadering. Jaap Verschoor nam na twaalf jaar afscheid als voorzitter wegens het bereiken van de statutaire termijn. Jaap is om die reden niet herkiesbaar. (hieronder Jaap Verschoor) Tijdens de bijeenkomst werd Jaap gevraagd of hij voorzitter wilde worden van de raad van Advies van de Historische Vereniging. Deze functie beschouwt hij als eervol en aanvaardde hij van harte. Jaap blijft zich dus volop inzetten voor de vereniging. De Heemsteedse wethouder Nicole Mulder, zelf historicus, prees de inzet van Jaap Verschoor en hun samenwerking. De opvolger van Jaap Verschoor is Ronald Huigen (hieronder)Kees Wierda die deel uitmaakt van de commissie Karakterbehoud is eveneens afgetreden. Kees kon vanwege gezondheidsreden niet aanwezig zijn.

Hieronder het programma van de druk bezochte voorjaarsbijeenkomst. Deze goede opkomst ondanks de voetbalwedstrijd Nederland-Engeland, die zou eindigen met een 3-0 winst voor het Nederlands elftal. Tijdens de ledenvergadering werden eerst diverse agendapunten behandeld en zonder wijzigingen vastgesteld. Daarna werd de winnaar bekend gemaakt van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs. De voorzitter van de jury, mevrouw Olga van der Klooster introduceerde de drie genomineerden, die werden gekozen uit negen kandidatenDe genomineerde onderwerpen waren: ‘Herinrichting Wilhelminaplein’, het ‘Landschap Hageveld’ en de ‘Onze Lieve Vrouwe hemelvaart-kerk’ aan het Valkenburgerplein. De juryleden, naast Olga van der Klooster bestaande uit Florianne van Hees, Rob Hinse, Wim de Wagt, Johannes van der Weiden en secretaris Marc de Bruyn kozen voor Landschapspark Hageveld. Hieronder neemt Kees Stokman, die deel uitmaakt van het team groenbeheer de prijs in ontvangst. (verderop in dit artikel een prachtige luchtfoto van Hageveld) De film gemaakt door leerlingen van Hageveld werd aan het eind van de bijeenkomst getoond. Indrukwekkend was vervolgens het bevlogen betoog van Hillebrand de Lange, die enkele voorbeelden gaf van kerken die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Hij maakte gebruik van een powerpoint-presentatie. Naast de bouw van appartementen worden interieurs van kerken ten gevolge van secularisering (ontkerkelijking) o.a. gebruikt als kantoorruimte, bibliotheek en buurtcentrum. Zo kunnen de meestal prachtige kerkgebouwen behouden blijven. Waar het gaat om de ‘stenen’ spelen de financiën natuurlijk de belangrijkste rol.Architectuurhistoricus Michel Bakker heeft een inventarisatie opgesteld van dit erfgoed in Heemstede, onder meer omdat in de nabije toekomst veel religieuze gebouwen in Nederland afgestoten worden voor de eredienst en een nieuwe bestemming krijgen of gesloopt worden. Bakker heeft in zijn overzicht ook scholen en zorginstellingen meegenomen, die immers vaak vanuit kerkelijke instellingen zijn opgericht. Dit rapport werd aangeboden aan monseigneur Jan Hendriks (hulpbisschop in het bisdom Haarlem-Amsterdam), die overigens niet aanwezig kon zijn. Alexander van der Voort Maarschalk (voorzitter van het Kerkelijk Bureau PKN Heemstede) sprak over de ‘geestelijke’ waarde van de gebouwen. De emotionele waarde voor mensen die er zijn getrouwd, gedoopt of een uitvaartplechtigheid meemaakten. De heer van der Voort gaf aan zich in te zetten voor die geestelijke waarde. Hieronder wethouder Nicole Mulder en de heer Alexander van der Voort die ook een exemplaar van het rapport van Michel Bakker in ontvangst namen. Tijdens de avond kon men – zoals gebruikelijk – de persoonlijke bibliotheek weer aanvullen met uitgaven van de vereniging, zoals het pas verschenen boekje Winkels Wilhelminaplein/Camplaan, samengesteld door Harry Opheikens op basis van zijn wekelijkse bijdragen in De Heemsteder, waarin hij situaties van ‘toen’ en ‘nu’ in Heemstede beschrijft. Hieronder Jaap Verschoor en Harry Opheikens.Mogelijk wordt de OLV Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein een monument. Indien u dit alles wilt blijven volgen adviseert heemstede.nieuws.nl lid te worden van de Historische Vereniging. De link naar de website treft u onderaan dit artikel. Hieronder het Wilhelminaplein vanuit hogere sferen….. en tijdens de renovatie op de parterre….Hieronder het prachtige natuurterrein van College HageveldTijdens de leerzame- en gezellige bijeenkomst was natuurlijk tijd ingeruimd voor een drankje Hieronder de Watertoren en links bovenin ook het molentje van Groenendaal Pomphuis tijdens verbouwing in 2017WEBSITE link klik op HVHB

Reacties