Lijsttrekkers PvdA Zuid-Kennemerland bekend

Foto: PvdA

De leden van de PvdA Zuid-Kennemerland, bestaande uit de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, hebben op de ledenvergadering van 17 november jl. de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen gekozen.

Haarlem: Floor Roduner
Roduner, van huis uit sterrenkundige, is de huidige wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Sociale Zaken. Floor Roduner: “Ik ben enorm trots dat de leden mij weer verkozen hebben tot lijsttrekker voor de PvdA Haarlem. De afgelopen jaren hebben we samen ontzettend veel kunnen bereiken. De woningbouwproductie is versneld, we hebben meer Haarlemmers aan het werk gekregen en meer ondersteuning geboden aan Haarlemmers in armoede. Maar de toekomst van Haarlem is nog niet af. We gaan door met onze strijd voor meer betaalbare woningbouw, verduurzaming voor alle Haarlemmers, zorg op maat en een toekomst waar alle kinderen gelijke kansen krijgen. Samen kunnen we op 16 maart Haarlem nog duurzamer en socialer maken.”

Bloemendaal: Harold Koster
Koster, Hoofd Wonen en Ruimte van de Provincie Zuid-Holland en nu lid van de commissie Grondgebied van de gemeenteraad. Harold Koster: “Bloemendaal is niet alleen voor de mensen die een goed gevulde portemonnee hebben. Wij zijn er voor iedereen. Iedereen een woning, goed onderwijs en goede zorg. Ik ga voor minstens 2 zetels zodat we meer onze stempel kunnen drukken. Ik ben strijdbaar, ongeduldig, eerlijk, open en scherp in het debat. En ik wil het samen doen. Inwoners weer naast de gemeente in plaats van tegenover elkaar. “

Heemstede: Romée Pameijer
Pameijer is de huidige fractievoorzitter en ook werkzaam als integriteitsadviseur en expert ethiek in wetenschappelijk onderzoek. Romée Pameijer: “Samen met de andere kandidaatsraadsleden hoop ik op een mooie campagne waarbij we veel praten met inwoners en kunnen uitleggen wat onze plannen zijn. Als we weer genoeg stemmen krijgen kunnen we de mooie resultaten van de afgelopen periode voortzetten. Met als speerpunten echte aandacht voor kansengelijkheid, betaalbare woningen, verduurzaming, verkeersveiligheid en de menselijke maat in zorg. Op naar meer zetels en op naar een sterk en sociaal Heemstede; een Heemstede voor iedereen".

Zandvoort: Maaike Koper
Koper, bestuurlijk actief in welzijn, woningcorporatie en beroepsonderwijs en sinds 4 jaar fractievoorzitter van de PvdA. Maaike Koper: “Ik wil me de volgende periode graag weer inzetten om ons mooie dorp beter, sterker en socialer te maken. De opgave is groot. Er is schrijnende woningnood, het voorzieningenniveau staat onder druk. Armoede en schulden zetten kinderen op achterstand. De afgelopen periode heeft de PvdA een constructieve en belangrijke bijdrage geleverd. Meer sociale woningbouw, geen bezuinigingen op zorg en welzijn en investeringen in cultuur en Theater de Krocht zijn voorbeelden van onze initiatieven. Bouwen aan een eerlijke toekomst na corona. Voor een betaalbaar huis in een groene omgeving. Voor goede zorg en een vangnet voor het moment dat het even tegenzit. En vooral tegen kansenongelijkheid, om toekomstdromen van kinderen uit te laten komen.”

De verkiezingsprogramma’s voor de vier gemeenten worden vastgesteld in plaatselijke ledenvergaderingen in de week van 13 december. Dan worden ook de kandidatenlijsten vastgesteld.

Reacties

Cookieinstellingen