Minder, maar nog steeds te veel damherten in de duinen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het aantal damherten in de duinen tussen IJmuiden en Den Haag is gedaald, zo blijkt uit de rapportage van de Faunabeheereenheid over het afgelopen seizoen. Hun aantal blijft echter dermate groot dat de – beschermde – natuur er ernstig onder lijdt.

Het beheer van de populatie door afschot is erop gericht om die weer in balans te brengen met de andere dieren en planten die ook in dit gebied leven en die het nu moeilijk hebben. Het beheer heeft de aanvankelijke groei van de populatie sinds 2016 omgebogen in een daling van het aantal. De kern van de verspreiding ligt in de duingebieden van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid: het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. In het laatste gebied is veruit het grootste aantal herten te vinden.

Beschermde soort
De doelstelling van het populatiebeheer is het terugbrengen van de populatie damherten naar circa 800 tot 1000 dieren, waarvan 600 tot 800 in de Amsterdamse Waterleidingduinen en 200 in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Het damhert is een beschermde soort en zomaar doodschieten verboden. De provincies kunnen daarvoor echter een ontheffing aanvragen indien dat noodzakelijk wordt geacht.

Het Faunabeheerplan damherten 2020-2026 richt zich op een duurzame populatie die ‘een aanvaardbaar risico vormt voor natuur, verkeersveiligheid en landbouw en een maatschappelijk aanvaardbare overlast voor omwonenden’.

Intensiever beheer
Het is de bedoeling om de komende jaren het afschieten van dieren te intensiveren om de voortgaande aftakeling van de natuur in het duingebied een halt toe te roepen. Dat gebeurt onder meer door de jaarlijkse beheerperiode te verlengen, geen maximum stellen aan het (wekelijks) afschot, het verruimen van de beheertijden tot 24 uur per dag en het effectiever inrichten van de bufferzones.

Reacties