Natuur- en milieuorganisaties naar rechter om Dutch Grand Prix

Foto: Pixabay

Komende donderdag behandelt de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem behandelt een rechtszaak die Stichting Duinbehoud heeft aangespannen om de provinciale vergunningen die Circuit Zandvoort heeft gekregen om de Dutch Grand Prix te kunnen organiseren. De rechtszaak gaat over de stikstofuitstoot en over de toekomst van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis.

Komende donderdag behandelt de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem behandelt een rechtszaak die Stichting Duinbehoud heeft aangespannen om de provinciale vergunningen die Circuit Zandvoort heeft gekregen om de Dutch Grand Prix te kunnen organiseren. De rechtszaak gaat over de stikstofuitstoot en over de toekomst van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis.

(bron: ANP)

Afgewezen

Twee jaar terug heeft de voorzieningenrechter de bezwaren van een aantal natuurorganisaties afgewezen. In het argument dat het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en zandhagedis ernstig onder druk kan staan, is voor de rechter geen reden geweest om de werkzaamheden stil te leggen.

Bodemprocedure

Na die uitspraak laten de organisaties het er niet bij zitten en spannen een bodemprocedure aan, waarbij de bestuursrechter zich gaat buigen over het eerste deel van de zitting over de stikstofcijfers. Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn die veel te hoog voor een Natura 2000-gebied en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit. De organisaties vragen om die reden aan de rechter om het provinciale besluit te vernietigen en te komen tot een nieuwe besluitvormingsprocedure.