Kleverlaan en Kinheimweg Bloemendaal veranderen in Klever- en Kinheimvaart

Foto: Charles Duijdd

De hevige regenval heeft vanavond gezorgd voor veel wateroverlast in de omgeving van de Kleverlaan en de Kinheimweg. Ongetwijfeld zal op meerdere plaatsen in de omgeving sprake zijn van een hectische situatie.

Voor wat betreft de Kinheimweg en het Kinheimplein wordt momenteel het riool vervangen en wordt ook een nieuw drainagesysteem aangelegd. Dit heeft gelukkig nu al positief effect gehad. De bewoners hebben de brandweer natuurlijk gebeld, maar deze hulpverleners bleken op meerdere locaties nodig te zijn. Ook in Haarlem en Zandvoort stonden de wegen blank hier en daar.  Hieronder de Kinheimweg in westelijke richting. Gelukkig was de wateroverlast na de buien snel weer verdwenen.In sommige huizen steeg ook het toiletwater en kon men tijdelijk niets wegspoelen De Kleverlaan veranderde ook in een vaart en waar de auto’s de vaart er in hielden gaf dat onderstaand resultaat……. Resume: De situatie was in de gehele regio spannend. Er viel ook binnen korte tijd extreem veel regen….

Reacties